Pre-school & de Kleuterschool

"Een goede start op de basisschool...

...kunnen kinderen alleen als ze voldoende schoolrijp zijn."

 

Terug naar de basis!

 

(2) In onze tijd leven we in een hoog tempo. Alles gaat snel en er is weinig tijd om een pas op de plaats te maken. Onze kinderen moeten erin mee, of ze willen of niet, of ze kunnen of niet. Veel kinderen zijn in deze tijd uit hun ritme. 

 

Pre-school & de Kleuterschool 

(2) Kinderen die naar de basisschool gaan en groep 1 en 2 bezoeken zijn nog niet uitgerijpt. Het zenuwstelsel en de hersenen zijn nog niet gerijpt, omdat kinderen er ongeveer 7 jaar voor nodig hebben. 

Een goede start maken op de basisschool en zich daar verder goed ontwikkelen, kunnen kinderen alleen als ze voldoende schoolrijp zijn. 

Het is daarom belangrijk peuters en kleuters veel te laten spelen, dit is ervaren en bewegen. Op deze wijze rijpen de hersenen verder uit. Kinderen die de sensomotorische ontwikkeling niet volledig hebben kunnen doorlopen in de jaren ervoor, kunnen de kleuterjaren benutten om een inhaalslag te maken. De hersenen kunnen nog veel verbindingen maken. Kinderen doen kennis op via hun hele lichaam. De sensomotorische ontwikkeling is de basis voor alle ontwikkelingsgebieden. 

Hiervoor hebben kinderen de ruimte nodig om in hun eigen ritme stappen verder te komen. Als er onvoldoende gelegenheid is om de grote hoeveelheden informatie die kinderen binnenkrijgen op te slaan, kunnen er hiaten ontstaan in de kennis die zij opdoen. 

 

Peuters & Kleuters: Een vak apart!

 

(2) Uit de studie 'ontwikkeling van kleuters' van Hanneke Poot - van der Windt

Waarom in het bos?

 Kinderen maken verbindingen in hun hersenen door te ervaren met hun hele lichaam. Hier hebben ze ruimte en tijd voor nodig. Wanneer een kind de gewoonte heeft veel te bewegen in de frisse buitenlucht, leert met zorg om te gaan met de natuur en zich hier prettig bij voelt, zal dit een gewoonte blijven waar hij zich prettig bij voelt of waar hij makkelijker op terug kan vallen als hij niet lekker in zijn vel zit.

In het bos zijn ontelbaar veel mogelijkheden voor het rijpen van de sensomotorische ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het klimmen in verschillende bomen op verschillende hoogtes, met smalle en brede takken. Denk aan het lopen en rennen op ongelijke ondergrond, obstakels waar een oplossing voor wordt gevonden, spelen met modder, takjes, stenen, dennenappels. Bewegen met grote takken, zoals het tekenen, zwaaien, slaan, gooien. (2) Door middel van activiteiten waarbij de schouders zich bewegen wordt er voorbereid op het leren schrijven. Wanneer deze grote bewegingen gemaakt kunnen worden is het pas mogelijk om ook de fijnere bewegingen te maken. Eerst schrijven we met de hele hand om een tak/potlood en pas later, wanneer de duim geopponeerd is ten opzichte van de andere vingers kan een kind de pengreep worden aangeleerd. 

 

Naast de sensomotorische ontwikkeling ontwikkelen kinderen o.a. kennis over een grote verscheidenheid aan planten, insecten, dieren, grond, enzovoort. Al spelend worden taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, sociale en emotionele ontwikkeling, bewegingsonderwijs verweven in een Wouddag. 

 

'slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!'

 

We laten de kinderen zien hoe we omgaan met mensen, planten, dieren en andere levende wezens. De trainers zijn gespecialiseerd in outdoor Forest School training en hebben een grote liefde voor de natuur. Kinderen leren te leven met de seizoenen ('slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel') en ervaren hiervan de waardevolle betekenis voor iedereen.

 

(2) Uit de studie 'ontwikkeling van kleuters' van Hanneke Poot - van der Windt

Ontwikkeling volgen

Wij denken niet in cijfers, niveaus en gemiddelden, omdat ieder mens (plant en dier) zich in zijn eigen tempo en ritme ontwikkelt.

We zullen door te observeren bekijken hoe we het kind kunnen uitdagen.

Het mooie aan de Wouddagen is, dat kinderen hier in hun eigen ritme kunnen spelen en dus leren. (2) Vanaf de geboorte heeft elk kind zijn eigen ritme. Wanneer een kind in zijn eigen ritme en tempo de ontwikkeling mag doorlopen, ondervang je dat er materialen of activiteiten worden aangeboden waarbij het kind geen kans van slagen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het knippen, prikken of kleuren. Wanneer kinderen bewegen vanuit de ellenbogen en nog niet vanuit de polsen, moeten deze materialen, zoals een schaar en prikpennen nog niet worden aangeboden. Wanneer de duim nog niet geopponeerd is, zijn ze nog niet toe aan het aanleren van de pengreep. Biedt je dit toch aan, dan zal makkelijk een verkeerde houding ontstaan, waardoor een minder goede doorbloeding en spanning ontstaat. Hierdoor wordt een blokkade veroorzaakt in de samenwerking tussen beide hersenhelften.

 

Op de Woudschool heeft de professional het diploma leerkracht basisonderwijs (PABO) en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van Peuters & Kleuters. Daarnaast is de leerkracht gediplomeerd als Forest school trainer level 3 en in het bezit van een (kinder) EHBO-certificaat.

Wilt u meer weten over de inhoud van de opleiding 'Forest school trainer level 3',  dan kunt u kijken op de site www.forestschool.com

Ontwikkelen en Veiligheid 

Risico's mogen nemen tijdens de ontdekkingstocht is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Ieder mens leert zijn lichaam en (on)mogelijkheden kennen door te vallen en weer op te staan.  Voor de Woudschool professional is het van belang om te observeren en te achterhalen of het kind het risico neemt, omdat hij zich er zeker bij voelt of vanwege een andere beweegreden. 

De leiders leren de kinderen op een veilige manier met materialen om te gaan, zoals een zaag en een mesje. Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de veiligheid voor zowel zichzelf, als anderen en de natuur. Gezien de ontwikkeling van de hersenen en hiermee gepaard de ontwikkeling van de motoriek en verantwoordelijkheid worden materialen wel of niet ingezet. 

De Woudschool professional heeft tijdens zijn opleiding geleerd veiligheid en skills te managen. We analyseren en maken aanpassingen. De professional is op de hoogte van een verscheidenheid aan 'giftige' planten en insecten op het terrein. Tevens zijn de professionals in bezit van een recentelijk (kinder)EHBO certificaat.