Forest school 

 

De Forest Schools verzorgen volledige scholing (deze zien we o.a. in Noorwegen en Denemarken) en gedeeltelijke scholing, waarbij scholen een Forest School inhuren om dagen of dagdelen scholing te verzorgen.  

Bij onze Woudschool kunnen dagen worden afgenomen. 

 

 

De zes benaderingen van the Forest School 

 

1. Op onderzoek gebaseerd    &    2.  experimenteel leren 

Deze aanpak is gebaseerd op het uitgangspunt dat een kind geboren is met de nieuwsgierigheid om te ontdekken en het beleven van de omgeving om zich heen, vragen stelt over zijn belevingen en zo leert om op eigen initiatief van alles te ondernemen. 

 

3. Spelend leren 

Buitenspelen is een sensorisch proces waarbij het kind al zijn zintuigen gebruikt. De sociale vaardigheden worden verbeterd in samenwerkend spelen en geven het kind de mogelijkheid om zijn eigen kracht en grenzen te (her)kennen. Kinderen zijn in controle van hun eigen spel tijdens het 'vrij spel', welke onderdeel uitmaakt van iedere sessie. 

 

De trainer evalueert en beoordeelt de ervaringen, de activiteiten en de gehele sessie meerdere malen.
Zo wordt er zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan alle behoeften van het kind.

Evaluaties van de uitvoeringen van de kinderen worden aan het eind van de iedere sessie gehouden. Dit kan inhouden dat kinderen wordt gevraagd naar hun verschillende observaties of ervaringen. Door bijvoorbeeld het tekenen, construeren of uitspelen van de activiteiten die zij gedaan hebben tijdens de sessie.

 

4. De Basisplaats

Door een vaste plek voor een Forest School te creëren zullen kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen voor deze plek. We zorgen elke keer dat we het terrein achterlaten zoals we het hebben aangetroffen. 

Gemaakte creaties mogen mee naar huis worden genomen. Kinderen delen dit met hun ouders/verzorgers, opa's, oma's, buren, etc., waardoor de communicatieve vaardigheden worden verbeterd en het zelfvertrouwen vergroot.

  

5. Verhalen vertellen   

Het vertellen van verhalen is geïntegreerd met de Forest School, omdat bij ons programma het kind centraal staat en gericht is op de ontwikkeling van fysieke, psychologische en sociale elementen.

Verschillende types verhalen, zoals legenden, mythes, folklore, sprookjes en persoonlijke verhalen, worden aangemoedigd. Vanuit een literaire zienswijze bestaat het vertellen van verhalen al sinds men kan herinneren. Het ondersteunt het leren, entertainen, bezighouden, waarschuwen, informeren, raadgeven en het stimuleert de kritische denkvaardigheden bij leerlingen. Mondelinge verhalen van kinderen zijn belangrijk bij het helpen de emoties te verwoorden, hun ervaringen te delen, aandacht- en luistervaardigheden te verbeteren en het bevordert hun creativiteit.   Andere belangrijke vaardigheden aangeleerd door middel van verhalen vertellen, zijn taalvaardigheden en geheugentraining.

 

6. Losse onderdelen

Het gebruiken van losse onderdelen is ook een belangrijke pedagogische aanpak tijdens de Wouddagen.

Met deze techniek zetten de kinderen van unieke natuurlijke materialen, nieuwe verschillende vormen en structuren uit het bos in elkaar. 

Tijdens het gebruik van losse materialen, wordt er geen gebruik gemaakt van visuele voorbeelden. Kinderen krijgen de kans om hun eigen creativiteit aan te spreken.

In een Forest School setting verzorgt de natuur de rijkste verschillende losse materialen, zoals takken, kiezelstenen, bodem, zaden, bessen en dennenappels. Om kinderen te stimuleren losse materialen te gebruiken, is het belangrijk om ze te voorzien van typische bos gereedschappen als hamers, messen, touwen en emmers. Om ervaringen vast te leggen kan de leerkracht zorgen voor potloden, papier, kool, natuurlijke kleurstoffen, krijt, verf en waskrijt. 

 

 

Wilt u meer weten over de inhoud van de opleiding 'Forest school trainer 3',  dan kunt u kijken op de site www.forestschool.com

 

(1) De opmerkelijke impact op lange termijn van Forest School programma's uit zich in het nemen van risico's, verhoogt zelfvertrouwen, positieve houding, onafhankelijkheid en het nemen van initiatief. 

In relatie tot het welbevinden van kinderen, hebben de lange termijn programma's van de Forest School impact op de mentale en fysieke gezondheid van kinderen, evenals het verbeteren van hun sociale en cognitieve competenties.

 

(1) Alle informatie van deze pagina is samengevat en vertaald door Lucy Bakker - ten Hove. De informatie is afkomstig van: Studie Sarah Blackwell, oprichter Forestschools.com:

https://getchildrenoutdoors.files.wordpress.com/2015/06/impacts-of-long-term-forest-schools-programmes-on-childrens-resilience-confidence-and-wellbeing.pdf