Even voorstellen...

Mijn naam is Lucy Bakker - ten Hove en ik ben gek op de natuur.

Dat zit in mij. Daarnaast ben ik als bevlogen leerkracht werkzaam in het basisonderwijs.

Wat is het heerlijk om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en ze uit te dagen! 

Lucy Bakker - ten Hove

Maar...

Waarom binnen, als het ook buiten kan? 

Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden in de buitenlucht. Vooral in een bosrijke omgeving!

 

In Noorwegen, Denemarken, Canada, Duitsland en Engeland kent men de Forest Schools.  In Scandinavië leren deze kinderen in 'the outdoors' en

zijn zo goed als alle schooldagen in het bos te vinden. Wat je buiten leert kan je ook weer mee naar binnen nemen.

In Engeland en Duistland kent men de Forest School vooral als nurseries en kindergartens voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5-7 jaar.

Ook kunnen leerkrachten met de klas naar het terrein van een Forest School, onder begeleiding van een Forest School professional. 

 

Vakleerkracht

Wanneer jouw basisschool een warm hart toedraagt aan de natuur, gelooft in de wereld als ons klaslokaal, heb je via de Woudschool de mogelijkheid om een professional aan te stellen.  Als Woudschool professional ga ik per dag of dagdeel samen met de eigen leerkracht, de onderwijsassistent of een ouder en de groep naar het bos waar we gaan experimenteren, creëren, spelen en onderzoeken in de natuur. Oriëntatie op jezelf en de wereld, met beide voeten in de aarde! Tijdens de Wouddagen zullen we kennis opdoen met ons hele lichaam.   

De school kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld een dag in de week af te nemen, 6 of 10 weken achtereen. De locatie kiezen we in overleg en een presentatie over de Woudschool voor het team en/of ouders is eveneens één van de mogelijkheden.  

 

Forest School Leader

Om een Woudschool professional te worden, wordt de opleiding Forest School Trainer level 3 gevolgd. 

Een Forest School trainer, ofwel in ons geval een Woudschool trainer, biedt kinderen activiteiten aan, gericht op de gehele ontwikkeling van het kind.

Denk hierbij aan sociale, fysieke, intellectuele, communicatieve, emotionele en spirituele activiteiten.

Deze vinden bewust plaats in een bosrijke omgeving.  Voor meer informatie hierover kunt u kijken onder het

kopje 'Forest School' op deze website. 

 

Kennis sensomotoriek & verschillen jongens en meisjes

De Woudschool trainer heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van peuters en kleuters.

Door middel van kennis en ervaring kunnen we kinderen gericht observeren om zo te bepalen waar ze in hun ontwikkeling zijn en hoe we hen

hierbij kunnen stimuleren. Daarnaast verloopt de ontwikkeling van de hersenen bij jongens anders dan bij meisjes.

We hebben kennis nodig om op de juiste manier ons vak uit te voeren.         

           

De studie 'ontwikkeling van kleuters', gegeven door docente, kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher

Hanneke Poot - van der Windt, is eenieder aan te bevelen.

Klik op deze link voor meer informatie: https://www.hannekepootvanderwindt.nl/